خلاصه عملکرد لژیون سوم
یکشنبه 5 مرداد 1399 ساعت 08:15 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفرحمیده دانش | ( نظرات )به نام قدرت مطلق الله

مشارکت خانم فاطمه :

آقای مهندس فرمودند ما جلسه قبل در مورد عقاب درون صحبت کردیم ،که مقداری از آن به ما مربوط می شود، که جایگاه ما درگذشته متزلزل بود.
کبوتر یا عقاب وقتی می خواهد جایگاهش‌ رامعلوم کند از همان بالای صخره شروع به پرتاب شدن می کرد.
اگر می خواهی به جایگاه بزرگان تکیه بزنی وبه آنها گزافه گویی کنی، جایگاه آنها را اسبابش را بایدفراهم کنی.
گاهی اوقات ممکن است ما در زندگی جایگاهمان راطوری انتخاب کنیم که وسیع تر باشد ؛اینجاست که دچار منیت می شویم .حالا این منیت برای هرکس متفاوت است این باعث می شود ما خودمان را ضربه فنی کنیم.
از نظر آقای امین بزرگترین مشکل بوده و هنوز هم با منیت کلنجار می رود و در جاهای مختلف با آن روبرو می شود.این برای خود من مهم بود ؛اصل داستان چگونه است و چگونه به وجود آماده است و منیت چگونه شروع می شود و چه بلاهایی سر صور پنهان انسان می آورد .معنای منیت این است که انسان جایگاه خودش را از ان چیزی که هست بالاتر می داند. اینجا انسان شر‌وع به یک حرکت در  هستی می کند و مهارتها وموفقیت هایی را به دست می آورد؛یعنی شرایط برای به وجود آوردن منیت در انسان این است که ؛انسان باید یک سری تواناییهایی در وجودش احساس  کندو حرفی برای گفتن داشته باشد.در  این جا شرط لازم برای منیت در وجود اوبه وجود می اید؛ یعنی کسی که توانایی ندارد دچار منیت نمی شود.

مشارکت خانم زهره:

منیت زمانی در انسان به وجود می آید که ،در رشته یا هنری تبحری داشته باشد ؛یعنی در جمعی قرار می گیری خودت را بالاتر از بقیه بدانی. ولی در افراد متفاوت است .در انسانها منیت خیلی ایجاد مشکل می کندو وقتی منیت به وجود می آید درجایگاه قیاس قرار می گیرم . یعنی،  خودم  را با بقیه مقایسه می کنم  و همچنین تنفر به وجود می ایدکه زمانی به وجود می اید که تو را درجایگاهی که هستی می بینند نه بیشتر.
موقعی که ما جایگاهمان در هستی از دست می دهیم‌،علاوه بر  ایجاد تنفرامکان برقراری ارتباط با طبیعت هم از دست می دهیم ؛یعنی دور خودمان حصار می کشیم .اجازه  نمی دهیم کسی وارد حریم خصوصی ما شود و این باعث می شود دچار مشکلات شویم.بیشترین تاثیر منیت روی چاکراه سوم یا همان خورشیدی است.

 خانم فاطمه سلامی

منیت یعنی ما جایگاه خودمان را از دیگران بالاتر بدانیم. همانطور که آقای مهندس فرمودندبه عنوان یک کلاغ هستید در واقعیت، اما در جایگاه یک عقاب خودتان را می دانید؛ این باعث می شود که من نتوانتم از آن صخره یا آن ارتفاع  بالا روم وبه پایین پرتاب شوم ؛چون مثل عقاب آن بال های بزرگ را ندارم و مطمئنا ان اسباب که می شود در ان جایگاه قراربگیرم را ندارم واین باعث از بین رفتن من می شود .به اندازه ان میزان مهارتی که در آن رشته کسب کرده اند آن مقدار منیت در آنها به وجود می آید و این باعث می شود خودمان را ضربه فنی کنیم.شرط منیت مهارت داشتن در یک رشته است ؛وقتی در جمع خوب صحبت می کند و بقیه تشویقش می کنند باعث به وجود آمدن انرژی در او می شود و یک احساس لذت  در او به وجود می آید و دوست داردباز هم تجربه کند .وقتی این اتفاق افتاد،می آید و  خودش را با دیگران مقایسه می کند و قسمت مهم از حالا به بعد اتفاق می افتدکه ،اگر من دانایی اندکی داشته باشم یا در حقیقت ظرفیت کافی را کسب نکرده باشم برای  آن اتفاق ،نتیجه این می شود که من خیلی از بقیه بهترم و اینجا هست که منیت به وجود می اید.اما اگر من داناییم کافی بود و در سایه ی این دانایی ایمان من هم کامل تر شده باشد دیگر برتر بودن من در یک رشته خاص حس منیت در من به وجود نمی آورد؛ بلکه آن مهارتی که دارم را در جهت کمک به دیگران استفاده می کنم ؛در حقیقت آن دانایی و ایمان دردرون باعث تواضع در درون من می شود نه منیت .مثل ضرب المثل معروف درخت هرچه پربارتر سر به زیرتر ؛یعنی من هرچقدر بیشتربدانم اگر  در مسیر دانایی و آگاهی و ایمان باشم سربه زیرتر هستم و بیشتر به دیگران کمک می کنم .وقتی منیت اتفاق می افتد من جایگاهم را در هستی گم می کنم وتوقع احترام زیاد از اطرافیان دارم، که اگر این اتفاق نیافتد ایجاد خشم می کندو نفرت. پس تنفر اولین محصول منیت است و چیزهایی که با تنفر هم گام است آن توقع بی جایی است که من از اطرافیان دارم و به خاطر این که جایگاهم را در هستی گم کردم ؛دیگر نمی توانم با طبیعت آن تبادل انرژی را داشته باشم. به خاطر حس منیت یک حصاری را دور خودم کشیده ام وباعث می شودبخواهم آن انرژی را که ندارم دریافت کنم .از خودم هم هیچ تولیدی ندارم به  همین خاطر هم می ایم وارد حریم دیگران می شوم.حالا من باید مشکلات را شناسایی کنم و در جهت معکوس آن حرکت کنم. انسان در هستی به دو صورت می تواند فعالیت کند ؛یعنی انرژی باید در درونش وجود داشته باشدتا انگیزه فعالیت را  داشته باشدحالا این انرژی از دیگران می دزددیا اینکه خودش می آید به مرحله تولید وجوشش می رسد .

اگر  شخصی باشد این انرژی را از  دیگران تامین می کندمنتظر است دیگران اورا تایید کنند واین نیاز باعث می شود ان انرژی راکسب کند.اما اگر موجودی باشد خودجوش باشد . یاد گرفته خودش را چگونه شاد بکند.منتظر نیست کسی از بیرون بیاید حالش را خوب کند.اعتماد به نفس دارد. انرژی را خودش تولید می کند.از ان مهارتی که دارد در جهت کمک به دیگران استفاده می کند؛امااگر نتواند این کار را انجام دهد همیشه در گیر خشم و کینه ونفرت است ،چون که مجبور است این کار را انجام دهد، چون باید انرژی به دست آورد ؛چون بدون انرژی توانایی حرکت ندارد .در انتها آقای مهندس فرمودنداگر داناییمان به حد کافی نرسیده باشد و جایگاهمان را بالاتر از دیگران بدانیم مطمئن باشید برای ما مشکلاتی به وجود می آیدو درهیچ رشته ای ما به کمال مطلق نمی رسیم وکمال مطلق فقط مخصوص قدرت مطلق است.
چاکراه خورشید ییا چاکراه سوم که منیت به آن آسیب می رساندنام دیگرش مانی‌ پورا یا شهر جواهرات است و چون مرکز آتش و حرارت است به آن چاکراه خورشیدی می گویندو این چاکراه بین دوازدهمین مهره سینه ونخستین مهره کمری ما قرار دارد و وقتی درتعادل است باعث نشاط در کالبد جسمی و روحی مامیشود

مشاركت جهان بینی خانم زهره

حس اولین نیرویی است كه قوه عقل را به كار می اندازد ،در مثالی كه میزند مثل سوختی كه یك موتور را راه اندازی می كند و اگر این سوخت زیاد باشد اسیب می زند.
واقعا همین طور است زندگی ما بر پایه همین حسی كه در وجود ما هست به وجود می آید و می گذرد.چون حس انرژی است كه ما بوسیله آن حركت می كنیم و اگر نباشد تعادل نداریم و به كارهایمان نمی رسیم ،بخاطر همین خیلی باید روی حس هایمان دقت كنیم.
حس می تواند مثبت یا منفی باشد .حتی حس منفی هم قدرت جذب بسیار زیادی دارد.آقای مهندس می فرماید:در زیباترین لباس ها خودشان را نشان می دهند،و باعث می شوند شخص به طرف ان ها كشیده شود،یعنی قدرت جاذبه بسیار زیادی دارند.
و ما باید سعی كنیم از آنها دوری كنیم و حس را بیشتر به سمت نیروهای مثبت سوق دهیم تا منفی.
وقتی صحبت های آقای مهندس را گوش می دهیم برداشت مان نسبت به خیلی چیزها تغییر می كند ،ما از كجا می دانستیم معنی حس چیست؟حس دوست داشتن ،حس تنفر و احساس های گوناگون كه در این دنیا هستند و مشخصه های متفاوتی دارند و ما به هیچ كدام پی نبرده بودیم.
پس باید سعی كنیم حس را فقط و فقط به سمت مثبت حركت بدهیم.
و حسی كه می خواهیم در ما بوجود بیاید باید ظرفیت آن را داشته باشیم ،پس اگر چیزی را می خواهیم باید اول ظرفیت آن را داشته باشیم بعد دنبالش برویم و سعی كنیم حس مثبت نسبت به همه چی داشته باشیم تا بتوانیم زندگی را خیلی بهتر بگذرانیم.
جلسه با اجرای قانون یازدهم و دعای كنگره به پایان رسید.

تایپ :همسفر زهره

تنظیم:همسفرحمیده
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مجازی همسفران،


لینک های مرتبط: کارگاه مجازی همسفران،

می توانید دیدگاه خود را بنویسید
همسفرشهین دوشنبه 6 مرداد 1399 10:47 ق.ظ
باسلام وخداقوت به کمک راهنمای محترم خانم فاطمه عزیز وهمسفران لژیون سوم بسیار عالی وپرانرژی بود.
همسفر اعظم خانه زر دوشنبه 6 مرداد 1399 06:22 ق.ظ
عرض خدادقوت به خانم سمیرا عزیز .رهجوهای عزیزشون.
کمک راهنما همسفر فرزانه لژیون یکم دوشنبه 6 مرداد 1399 06:12 ق.ظ
سلام و خداقوت به کمک راهنمای محترم خانم فاطمه سلامی و رهجوهای لژیونتان. عالی بود استفاده کردم.
خدا قوت به مدیر وبلاگ همسفر حمیده عزیز
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic