خلاصه عملکرد لژیون پنجم
دوشنبه 6 مرداد 1399 ساعت 08:55 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفرحمیده دانش | ( نظرات )


گزارش لژیون پنجم همسفران پرستار تاریخ ۱۳۹۹/۵/۴

دستور جلسه : از فرمانبرداری تا فرماندهی 
ما چند واژه داریم:فرمانده،فرمانبرداروفرمان.چه کسی فرمان می دهد؟ چه کسی فرمانبرداری می کند واصلا فرمانی که باید اجرا شود چیست؟فرمانده کسی است که یک سری علوم وتمرینات لازم را برای انجام یک کار بخصوص انجام داده وتوانسته ان مسیر را طی کند وچون مسیر را طی کرده مسیر برایش علامت گذاری شده و وارداست ،و صلاحیت آن را دارد که یک گروهی را در آن مسیریاری کند.فرمان چیست؟فرمان در هر پروسه ای می تواند مربوط به خودش باشد درکنگره ۶۰ فرمان، سفر کردن است .سفر از ظلمت به نور سفر از دوران سیاه اعتیاد به سمت رهایی .
تمام اعضای کنگره روز اولی که وارد کنگره شدند هیچ چیز نمی دانستند وتنها وجه مشترک تمام فرمانبردارهای کنگره این است که هیچ چیز در مورد دانش اعتیاد نمی دانیم وباید  فرمانبرداری از کسی که خودش مسیر را رفته تجربه اش را دارد وبه اقیانوس آرام وانتهای مسیر وصراط مستقیمی که باید می رسیده رسیده است را بکنیم. ما چیزی را فرمانبرداری می کنیم که بر اساس دانش وعلم کنگره است وبراساس خواسته های شخصی فرمانده نیست وبر اساس یک پروتکل ودستورالعملی که عملیاتی شده وبه مرحله عمل رسیده است .وجه اشتراک ما در کنگره ندانستن است واینکه باور داشته باشیم که نمی دانیم وخودمان را به دست راهنما بسپاریم وقدم به قدم با راهنما جلو برویم ووقتی به نقطه پایان رسیدیم فرامین را یاد گرفتیم وباید آنها راعملیاتی کنیم. حالا خودمان می توانیم یک فرمانده بشویم .حالا اگر نتوانم از دانشی که یاد گرفتم وعلمی که کنگره به من داده بازپرداختی داشته باشم برمی گردم به همان درخت نخل که چون دست کسی به آن نمی رسد فاسد می شود.فرمانده در پادگان  وراهنمادر  کنگره یک بخشنده است.  سخت می گیرد، داد میزند وسرباز ممکن است به دل بگیرد وناراحت شود. ولی ان چیزی که  دریافت می کند از فرمانده همان ،بخشش است .فرمانده سختی رابه جان می خرد وخط مقدم حال خرابی همه ماست. باحال همه حالش خراب می شود .ولی فرق فرمانده این است که اگر حالش خراب شد قدرت خوب کردن حال خودش ورهجو را حتی به اندازه یک درد دل کردن دارد واین چیزی است که همه باید به این فرماندهی وبخشش برسیم. بخشش هم به مال است هم به جان وکسی می تواند فرمانده خوبی باشد که بخشنده خوبی باشد. از وقت ،زمان،زندگی خود بگذرد.

سی دی حال خوش
خیلی وقتها با این جمله برخورد کردیم که چی؟ آخرش چه می خواهد بشود؟ قراراست کجا برویم علت اینهمه سختی که در زندگی می کشیم چیست ؟ درواقع این سری سی دی های جناب مهندس درباره پاسخی است که خودشان به این سوال  داده اندواین است که ما برگردیم به سمت خودمان  همه ما آدمها از مواجه شدن با خودمان در هراسیم. چرا؟  مازمانی از روبرو شدن با خویشتن خودو وجدان خود در هراسیم که ان چیزی راکه باید انجام می دادیم انجام ندادیم ویا اینکه مسیری را اشتباه رفتیم ودر محکمه  وجدان خود وقتی خویشتن من قاضی من می شود ، دچار مشکل می شوم و از خودم فرار می کنم وقدرت مواجه شدن باخودم را ندارم وهمیشه از اینکه برنادانی خودم اعتراف کنم واز خودم معذرت خواهی کنم دارم فرار می کنم. در این سی دی آقای مهندس می فرمایند که ما برگردیم به درون خودمان وآن چیزی که درون خودمان هست را پیدا کنیم  با دوچشم که در سر ماهست پیداکردنی نیست با ان قدرت وتواناییهایی امکان پذیر است که در صور پنهان مااست .بر گردیم به درون خودمان ببینیم ان کسی که دارد مارا دعوت می کند کیست؟ ان چیزی که من بخاطرش حالم خوب می شود یا بد می شود چیست  ؟حقیقت چیزی است که بوده هست خواهد بود واولین حقیقت ذات مطلق خداوند است نه زاده شده و نه می زاید. روح ونفس هم حقیقت است. ولی جسم ما حقیقت نیست. لباس تن مااست که در هنگام تولد به ما داده شده است .حقیقت ها فنا ناپذیرند روز وشب حقیقت است اعداد ،فرامین الهی حقیقتند، چیزهایی که همیشه هستندو ممکن است لباسشان عوض شود. ولی واقعیتها ان چیزهایی هستند که محدود به یک زمان می باشندیعنی نبودند، هستند، ونخواهند بود .برداشت من این است که ان چیزی که حقیقت ماجرااست حال مرا خراب نمی کندچیزی که به عنوان واقعیت است حال مرا خراب می کنند وبرای من سخت هستند. ولی مهم این است که من درک کنم اینها واقعیت است. الان اتفاق افتاده فردا دیگر نیست فردا حل خواهد شد. وچیز دیگری سر راه من قرار خواهد گرفت. پس نباید اجازه بدهم این چیزهایی که اتفاق می افتد حال مرا خراب کند. مهم این است که من از این واقعیتها به حقیقت برسم .تا زمانی که من در زندان تن خودم هستم وسایه های خودم را نمی بینم هرچیزی را که هست فقط برای خودم می خواهم  واین حس مالکیت غم واندوه می اورد. چرا ؟چون چیزی را که بدست آوردی برایش تلاش کردی، حالا می خواهی چیزی بالاتری را بدست بیاوری ومالکیت چیز دیگر دوباره تورا به غم واندوه فرو خواهدبرد. وحرص از دست دادن وترس فنا پذیری این مالکیتها دوباره من را به درد خواهد کشید. پس من باید از خودم عبور کنم. خود واقعیم را پیدا کنم حقیقتهای درونیم را پیدا کنم وبفهمم یک سری واقعیت ها وجود دارند که مرا ازار خواهند داد ویک سری واقعیتها هم هستندکه برای من شادی می افرینند. ومهم این است که من در مسیر حقیقی  باشم. اگر من در مسیر حقیقی باشم حتما شادی واقعی را درک خواهم کرد.ما باید حقیقتها را درک کنیم  ودنبال چیزهایی که ماندنی هستند باشیم. حالا در این مسیریک سری کارها می تواند به ما کمک کند.ما انسانها عادت کردیم به انبار کردن ، زندگیمان را انبار می کنیم وقتی ماچیزی را انبار کنیم بوی کهنگی می گیرد. انبارداری برابر است با فرسوده کردن واین افسردگی می آورد. دقیقا این اتفاق  در صور پنهان ما می افتد. محبتهایی که انبار می کنیم وقدرت بروزش رانداریم. گاهی اوقات  به درون خودمان برویم وخانه تکانی کنیم  اندیشه هایمان را تغییر بدهیم . باورهای غلط راکه تاریخ مصرفشان تمام شده بیرون بریزیم. در مسیر تغییر قرار بگیریم واین می شود سفر در اندیشه که باید تفکر کرد وانرا عملیاتی کرد.خیلی وقتها نسبت به اطرافیان احساسات قشنگی داشتیم ولی انها را حبس کردیم . این انبار کردن حس هایمان افسردگی می اورد .از زمانی که نطفه بسته می شود، بزرگترین مکمل که همراه تولد جلو می اید مرگ است.یعنی تولد که زیباترین واقعه زندگی است در کنار خودش مرگ را تولید می کند ومثل این است که در یک بردار قرار گرفتیم واز نقطه شروع که حرکت می کنیم لحظه به لحظه به مرگ نزدیک می شویم. پس هر چیزی مکملش درد آور است. ولی مهم این مسیر است.و مهم این عبور است که ما داریم از خودمان عبور می کنیم. از نقطه ای که خودمان را شناختیم عبور می کنیم ،حرکت می کنیم ودوباره به نقطه ای بر می گردیم که خودمان را پیدا می کنیم .منتها در این برگشت آن چیزی که کسب کردیم حال ماراخوب می کند .اگر ویژگی در هر کسی دیدی حتی دشمنت منیت را کنار بگذارواز ان ویژگی تعریف کن واین کار حال تورا خوب می کند. محبتها را زیاد  می کند واگر آن لحظه من از فرد کینه داشتم لباس کینه من تغییر می کند واز آن کینه کم می کندوانرژیها را بیشتر می کند وحال طرف را خوب می کند.

خانم مهین:
در این دستور جلسه آقای مهندس فرمودند که  اختیارات به شعبه ها داده شده که خود ایجنت ها  ،مرزبانی ، دیده بانی تصمیم گیری کنند که جلسه  حضوری  تشکیل بشود ، لژیون مجازی باشد یا نباشد و آنها تصمیم گیری می کنند. چون یک شهری وضعیت سفید است و یک شهری وضعیت قرمز است و یک شهری وضعیت سیاه است ۰ قوانینی که از طرف وزارت بهداشت اعلام می شود وظیفه داریم  که مو به مو  این قوانین  را اجرا کنیم و به آن  احترام بگذاریم و از ماسک و دستکش استفاده کنیم و فاصله اجتماعی را هم رعایت کنیم ۰ در کنگره داشتیم افرادی که کرونا گرفتند ولی چون علم و دانش لازم را برای مقابله با کرونا داشتیم خوشبختانه فوتی نداشتیم ودر سراسرکشور با چنین مسئله ای روبرو نشدیم ویک آدم احمق و نادان اعلام کرد که کسانیکه مصرف کننده هستند کرونا نمی گیرند و این حرف بسیار احمقانه ای بود ۰ از کمپ ها بودند درگیر شدند و کرونا گرفتند ۰در یک شرایط خیلی بخصوص ممکن است از دود تریاک به عنوان ضد عفونی کننده خیلی ضعیف  استفاده شود۰سعی کنید که افراد حداقل رفت و آمد را داشته باشند. چون مراجعه کردن خودش باعث ایجاد مشکل می شود ۰  گروه خانواده فعالیتش خیلی خوب شده است و نسبت به سال گذشته خیلی قوی تر و نیرومندتر شده اند و به فعالیت خودشان ادامه می دهند و برای هر قسمت مسئول خاص خودش انتخاب شده است و هر قسمت به نحو مطلوب کارشان را  انجام می دهند و امیدوارم که هر روز قوی تر و مستحکم تر شوند.

خانم فاطمه نصیری:  
 در فرمانبرداری راجع به بخشش صحبت شده است.آقای مهندس می‌فرمایند هرانچه دریافت می کنیم باید قسمتی ازآن راببخشیم . هم مال وهم جان اگربخواهیم زلال و شفاف باشیم واگربخواهیم آرامش داشته باشیم باید ببخشیم.مثال: یعنی اگر مادرکنگره چیزی آموخته ایم باید ازآن به دیگران هم بیاموزیم.آقای مهندس درباره جشن گلریزان صحبت فرمودندکه می خواهیم امسال درکنگره پهلوان داشته باشیم. سالهای قبل دنورولژیون سردار بودوامسال پهلوان نیز به آن اضافه می شود که مبلغ از پانصد میلیون شروع می شود وروی صحبتم بیشتر به افراد بالای شصت سال است.آقای مهندس می‌فرمایند من هروقت کاری رااز افراد کنگره شصت بخواهم اول خودم آن کاررا انجام می دهم .به نظرمن اگر مادرکنگره درست آموزش‌ها راگرفته باشیم قطعا می توانیم آن را به کسانی که خواهان آموزش هستند ببخشیم وازنظرمالی نیز بکاریم وهرانچه بکاریم درو می کنیم اگرنبخشیدیم یعنی به معنی این می‌باشد که چیزی را نگرفته ایم واگر هم دریافت کرده باشیم وپرداخت نکنیم نمی‌توانیم حال خوشی داشته باشیم .همان طور که خداوند چیزی رابه ما داده مانیز بایدازبخشی ازآن بگذریم چون بخشی ازآن متعلق به ما نیست ونبایدبه این فکرکنیم که خودم برای این زحمت کشیده ام وهمه آن به من تعلق دارد.ماباید بخشش راازخداوند بیاموزیم  وبدانیم که وعده خداونددروغ نیست.

خانم بتول:
در سی دی حال خوش
سردار توضیح می دهند ومی گویندپیام برای کسانی است  که قدم به دنیای تازه نهاده اندوبه خویشتن خویش توجه کرده اند برشما واجب وضروری است که ازسخن به نقطه عمل حرکت کنید ومنظور از سردار در این پیام این است: که انسان یا مسافری که به جایی می رسد باید زندگی خود را عوض کند. ابتدا بایدبه خود بیندیشد وفقط فکر کردن کافی نیست وبه قول سردار واجب ولازمه کار است از سخن وتفکر کردن به عمل وحرکت برسد وبه کمک وقدرت  ورحمت الهی ایمان واعتقاد کامل وواقعی داشته باشد وبداندکه خداوند به اوکمک و  یاری می کند.

خانم سمیه:
فرامین وقوانین چیزهای ساده ای هستند ودشوارنیستند  است .اغلب انسانها دوست ندارندباخودشان روبرو شوند ودراینجااین موضوع رخ می دهد نگهبان می گویدروزی درخانه  تلویزیون نگاه می کردم وان راخاموش کردم وبااین کارارتباطم باجهان قطع می شودودراین فکرفرومی رودکه مادراین دنیا برای چه هستیم،برای جه بوجود امده ایم، ازحلقه این افرینش به حلقه دیگر می رویم که چه شود؟به این فکر می کنندکه هرکدام ازانسانها کنارهم نشسته وافکارواندیشه های مختلف ومتضادی داریم و...که این سوالات وشرایط گاهی برای همه انسانها رخ می دهد. اقای مهندس می گوینداین همان شخصیت خودانسان است. همان خویشتن خویش که می گوییم خودماهستیم. برای دیدن خویشتن خویش باید چشمی  ازجنس دل داشت باید ان راصیغل دهیم. ماهمه جزئی ازخدا هستیم ودرحالیکه دلمان صاف وصیغلی باشد وبه سمت نورباشیم اوراخواهیم دید.برای دیدن خویشتن خویش بایدازخود بگذری تابه خودت برسی.این خویشتن خویش از روز الست بوده وهست وخواهدبودو بقادارداین کالبدجسمانی ماهست که فناپذیراست ولی نفس ما(خویشتن خویش) باقی است انسانها دائم به دنبال چیزهایی هستندکه وقتی انهارا به دست می اورند اهمیت آن رامتوجه نیستندو خواسته انها به سرعت تغییرمی کند ودوباره به سراغ موضوع دیگر وفکرخودشان هستند ودرگیرجهان هستند نمیتوانندسایه دوم خودراببینند.

خانم رقیه :
در سی دی حال خوش اقای مهندس می فرمایند تفکر واندیشه خود را به مرحله عمل برسانید .  دنیای اعتیاد ان قدر تاریک وظلمانی است که تمام حس های انسان را کور می کند وهر چیزی که در اطراف یک فرد مصرف کننده هست دیده نمی شود حتی خود اقای مهندس می فرمایند  نزدیک خانه ما یک پارک بود که من چند سال از کنار پارک رد شدم ولی اصلا متوجه درختان نشدم. زمانی که سفر اول خود را شروع کردم گفتم این درخت های تنومند ،کی کاشته شده  است  .ما باید به زمین وسما توجه داشته باشیم وبه رحمت خداوند ایمان داشته باشیم ودقیقا باید توجه داشته باشیم که در کجای زندگی هستیم. بیشتر به سمت نور هستیم یا بیشتر به سمت تاریکی. وقتی ما به سمت نور حرکت می کنیم رحمت خداوند شامل ما می شود وقتی بذر نیکو وخوبی می کاریم قطعا  محصول خوبی برداشت می کنیم و بذر بدی، بدی برداشت می کنیم .بذر نیکو قوتی هست برای ما وهم از سایه بانش بهرمند می شویم .وقتی می خواهم بذر نیکو بکاریم باید فرامین الهی را عمل کنیم وقانونی که برای ما مطرح شده این است  که دروغ نگوییم ،ربا نگیریم، دزدی نکنیم ،تجسس نکنیم  اینها همه مقدمه کاشت بذر خوب است . تا ما به حال خوش برسیم پس ان کنیم که فرمان است.

خانم فاطمه عسگری:
 انسان دائما درحال فرار از خودش هست ونمی خواهد باخودش روبرو شود. چون روبرو شدن باخود، کار سختی است وهمین باعث می شود بیشتر از خودش فاصله بگیرد واین باعث بهم ریختگی وآشوب در درونش می شود.  باید برای شروع تفکر کرد دانسته هارا زیاد کرد فکر تنها کافی نیست باید هرفکری که داریم از سخن به نقطه عمل وارد شود.باید به رحمت خداوند ایمان داشته باشیم. خداوند حسابهایش را سریع تسویه می کند. کار نیکی که انجام می دهیم پاداش انرا می گیریم.باید ببینیم که آیا پشت به نور هستیم یابه سمت  نور.هر چه بکاریم همانرا برداشت می کنیم. این نیست که کینه ونفرت بکاریم ومحبت ودوستی برداشت کنیم. پس سعی کنیم که طبق فرامین الهی پیش برویم.

خانم فاطمه کلانتری:
دستور جلسه از فرمان برداری تا فرمان دهی:
برداشت من از دستور جلسه : از وقتی وارد كنگره شدم در گمراهی و تاریكی بودم ، و به تنهایی قادر به پیدا كردن راه نبودم .  مدام مسیر های اشتباه رفته و گمراه تَر میشدم.
راهنما ها در كنگره نور وجودشان از درك و آگاهی نسبت به این موضوع روشن شده، و راه را با تمام سختی هایش می شناسند، حال هدایت و راهنمایی می كنند تا من نیز راه خود را بیابم. 
ما نیز در طول مسیر باید نور آگاهی مان را روشن و روشن تَر كنیم ، تا زمانی كه راهنما نیز در كنارمان نیست ، بتوانیم راه خودمان را درست پیدا كنیم.
و بهتر از آنكه آنقدر نور در وجود من پر نور شود ،كه من نیز بتوانم راهنمای دیگران بشوم ، و سیكل آموزش به خوبی بچرخد ، و افراد بیشتری از آن بهره مند شوند.
باید ابتدا كه آگاهی و شناخت ندارم فرمان بردار باشم و راه را پیدا كنم ، تا با درك و شناخت درست بتوانم فرمانده لایقی باشم.
خدا را شكر با دانش كنگره همیشه رو به جلو حركت كرده ایم .
آقای مهندس می فرمایند: هر تجربه عملی سندی بی نقص هست ، پس فرمانده خوب فرماندهی هست كه فرمان بردار خوبی قبلا بوده باشد.

تنظیم:همسفرحمیده
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مجازی همسفران،


لینک های مرتبط: کارگاه مجازی همسفران،

می توانید دیدگاه خود را بنویسید
پریسا یکشنبه 12 مرداد 1399 04:50 ب.ظ
خدا قوت
همسفر مهین چهارشنبه 8 مرداد 1399 06:25 ب.ظ
با سلام و عرض ادب خدمت کمک راهنما خانم اکرم عزیز و همچنین خدا قوت خدمت هملژیونها مثل همیشه عاااالی بود و امیدوارم که همگی فرمانبردار خوب ولایقی باشیم وخدا قوت میگم به خانم حمیده جان وگرچه وبلاگ همسفر مهین
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات