کارگاه آموزشی خصوصی همسفران
چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 03:23 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفرحمیده دانش | ( نظرات )سومین جلسه از دوره سی ونهم سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران نمایندگی پرستار با استادی کمک راهنمای محترم خانم شهین ونگهبانی همسفرخانم لیلا ودبیری موقت همسفر فاطمه با دستور جلسه تخریب های شیشه ودرمان آن با روش dst در روز سه شنبه 99/4/24 ساعت 16برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


لینک های مرتبط: کارگاه خصوصی همسفران،

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران
چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 01:42 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفرحمیده دانش | ( نظرات )دومین جلسه از دوره سی ونهم سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران نمایندگی پرستار با استادی همسفر تورانونگهبانیهمسفرلیلا ودبیری همسفرالهه با دستور جلسه تعطیلات تابستانیدر روز سه شنبه99/4/17 ساعت 16 یرگزار گردید.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران، کارگاه آموزشی مجازی همسفران،


لینک های مرتبط: کارگاه خصوصی همسفران،

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران
سه شنبه 10 تیر 1399 ساعت 09:52 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفرحمیده دانش | ( نظرات )اولین جلسه از دوره سی ونهم سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران نمایندگی پرستار با استادی کمک راهنمای محترم خانم فرزانه ونگهبانی همسفرلیلا ودبیری همسفرالهه با دستور جلسه حرمت کنگره60 وچرا روابط مالی،فامیلی وکاری ممنوع است؟ در روز سه شنبه 99/4/10 ساعت 16 یرگزار گردید.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


لینک های مرتبط: کارگاه خصوصی همسفران،

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران
چهارشنبه 4 تیر 1399 ساعت 11:41 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفرحمیده دانش | ( نظرات )چهاردهمین جلسه از دوره سی وهشتم سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران نمایندگی پرستار با استادی کمک راهنمای محترم خانم فاطمه ونگهبانی همسفر توران ودبیری همسفر فاطمه با دستور جلسه آداب معاشرت ،ادب وبی ادبی ،تعادل وبی تعادلی در روز سه شنبه 99/3/3 ساعت 16 برگزار گردید.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


لینک های مرتبط: کارگاه خصوصی همسفران،

راه نجات من،کتاب عبور ازمنطقه 60 درجه زیر صفر
چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 03:52 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفرحمیده دانش | ( نظرات )سیزدهمین جلسه از دوره سی وهشتم سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران نمایندگی پرستار با استادی اسیستنت محترم خانم مریم ونگهبانی همسفرتوران ودبیری همسفر فاطمه با دستور جلسه کتاب عبوراز منطقه  60 درجه زیر صفر در روز سه شنبه 99/3/27 ساعت 16 برگزار گردید.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


لینک های مرتبط: کارگاه خصوصی همسفران،

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران
چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 01:28 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفرحمیده دانش | ( نظرات )دوازدهمین جلسه از دوره سی وهشتم سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران نمایندگی پرستار با استادی کمک راهنما خانم زهرا ونگهبانی همسفر توران و دبیری همسفر فاطمه بادستور جلسه در کنگره 60 چگونه قدر دانی می کنیم؟ در روز سه شنبه 99/3/20 ساعت 16 برگزار گردید.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


لینک های مرتبط: کارگاه خصوصی هسفران،

اولین جلسه همسفران پرستار بعداز بازگشایی از دوران کرونا
چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 12:36 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفرحمیده دانش | ( نظرات )یازدهمین جلسه از دوره سی وهشتم سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران پرستار با استادی همسفر الهام ونگهبانی همسفرتوران ودبیری همسفر فاطمه با دستور جلسه سیگار در روز سه شنبه 99/3/13 ساعت 16 برگزار گردید.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


لینک های مرتبط: کارگاه خصوصی همسفران،

گزارش تصویری از برگزاری جلسات همسفران
چهارشنبه 7 خرداد 1399 ساعت 02:36 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفرحمیده دانش | ( نظرات )


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


لینک های مرتبط: کارگاه خصوصی همسفران،

اطلاعیه
پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت 07:18 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفرحمیده دانش | ( نظرات )ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


لژیون هفتم /مجازی
پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت 03:15 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفرحمیده دانش | ( نظرات )ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


لژیون پنجم/مجازی
پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت 02:03 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفرحمیده دانش | ( نظرات )


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


لینک های مرتبط: کاراه خصوصی همسفران،

لژیون دوم،مجازی
سه شنبه 13 اسفند 1398 ساعت 03:48 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفرحمیده دانش | ( نظرات )ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


لینک های مرتبط: کارگاه مجازی همسفران،

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران
چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 11:53 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفرحمیده دانش | ( نظرات )


نهمین جلسه از دوره سی وهشتم سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران پرستار بااستادی کمک راهنمای محترم خانم عصمت ونگهبانی همسفر توران ودبیری همسفر فاطمه با دستور جلسه وظایف راهنما ورهجو در روز سه شنبه 98/11/29 ساعت 16 برگزار گردید.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


لینک های مرتبط: کارگاه خصوصی همسفران،

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران
سه شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 12:53 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفرحمیده دانش | ( نظرات )


هشتمین جلسه از دوره سی وهشتم سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران پرستار با استادی همسفرزهرا ونگهبانی همسفر توران ودبیری همسفرفاطمه با دستور جلسه ot در روز سه شنبه 98/11/14 ساعت 16 برگزار گردید.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


لینک های مرتبط: کارگاه خصوصی همسفران،

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران ومراسم تجلیل وتشکر کمک راهنما خانم لیلا
چهارشنبه 9 بهمن 1398 ساعت 02:28 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفرحمیده دانش | ( نظرات )


هفتمین جلسه از دوره سی وهشتم سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران پرستار بااستادی کمک راهنمای محترم خانم ثمن ونگهبانی همسفرتوران ودبیری همسفرفاطمه بادستور جلسه نظم ،انضباط واحترام در کنگره در روز سه شنبه 98/11/8 ساعت 16آغاز به کارکرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


لینک های مرتبط: کارگاه خصوصی همسفران، 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic