وبلاگ همسفران نمایندگی پرستار http://parastar-h.mihanblog.com 2020-08-09T06:28:03+01:00 text/html 2020-08-06T16:12:45+01:00 parastar-h.mihanblog.com همسفرحمیده دانش خلاصه عملکرد لژیون یکم http://parastar-h.mihanblog.com/post/1768 <div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/28410/photo_2020-08-06_15-50-47%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-08-05T17:06:56+01:00 parastar-h.mihanblog.com همسفرحمیده دانش خلاصه عملکرد لژیون ششم http://parastar-h.mihanblog.com/post/1766 <div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/28410/photo_2020-08-05_19-03-51%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-08-05T16:07:58+01:00 parastar-h.mihanblog.com همسفرحمیده دانش رهایی http://parastar-h.mihanblog.com/post/1767 <div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/28410/images%20%2828%29%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div> text/html 2020-08-05T15:50:46+01:00 parastar-h.mihanblog.com همسفرحمیده دانش خلاصه عملکرد لژیون پنجم http://parastar-h.mihanblog.com/post/1765 <div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/28410/photo_2020-08-05_19-03-50%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-08-05T15:35:59+01:00 parastar-h.mihanblog.com همسفرحمیده دانش لژیون مجازی کمک راهنمایان http://parastar-h.mihanblog.com/post/1764 <div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/28410/photo_2020-08-05_19-03-52%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div> text/html 2020-08-03T15:05:57+01:00 parastar-h.mihanblog.com همسفرحمیده دانش خلاصه عملکرد لژیون هفتم http://parastar-h.mihanblog.com/post/1763 <div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/28410/photo_2020-08-02_23-55-09%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-08-03T14:53:12+01:00 parastar-h.mihanblog.com همسفرحمیده دانش خلاصه عملکرد لژیون پنجم http://parastar-h.mihanblog.com/post/1762 <div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/28410/photo_2020-08-02_13-50-50%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-08-01T18:10:34+01:00 parastar-h.mihanblog.com همسفرحمیده دانش کارگاه آموزشی مجازی http://parastar-h.mihanblog.com/post/1760 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/28410/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D8%AA%DA%A9%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C/photo_2018-09-24_21-20-43%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: right;">هشتمین جلسه کارگاه های آموزشی نمایندگی پرستار با استادی&nbsp;</span><b style="text-align: right;">کمک راهنمای محترم خانم اعظم</b><span style="text-align: right;">با دستور جلسه<b>&nbsp;کار ،تحصیل ،قدرت&nbsp;</b></span><span style="text-align: right;">برگزار گردید.</span></div> text/html 2020-07-31T09:26:26+01:00 parastar-h.mihanblog.com همسفرحمیده دانش آزمون آنلاین فاینال همسفران http://parastar-h.mihanblog.com/post/1759 <div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/28410/photo_2020-07-31_12-14-48%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div> text/html 2020-07-31T08:27:03+01:00 parastar-h.mihanblog.com همسفرحمیده دانش دلنوشته http://parastar-h.mihanblog.com/post/1758 <div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/28410/%D8%AF%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87/images%20%2817%29%20%28Copy%29%20%281%29.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-07-31T08:16:42+01:00 parastar-h.mihanblog.com همسفرحمیده دانش خلاصه عملکرد لژیون یکم http://parastar-h.mihanblog.com/post/1757 <div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/28410/photo_2020-07-31_10-45-03%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-07-29T16:32:52+01:00 parastar-h.mihanblog.com همسفرحمیده دانش خلاصه عملکرد لژیون پنجم http://parastar-h.mihanblog.com/post/1751 <div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/28410/photo_2020-07-29_13-28-10%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div> text/html 2020-07-29T15:40:06+01:00 parastar-h.mihanblog.com همسفرحمیده دانش خلاصه عملکرد لژیون ششم http://parastar-h.mihanblog.com/post/1752 <div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/28410/photo_2020-07-29_13-31-10%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div><div><br></div> text/html 2020-07-27T16:25:30+01:00 parastar-h.mihanblog.com همسفرحمیده دانش خلاصه عملکرد لژیون پنجم http://parastar-h.mihanblog.com/post/1748 <div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/28410/photo_2020-07-26_22-52-17%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div> text/html 2020-07-27T14:11:34+01:00 parastar-h.mihanblog.com همسفرحمیده دانش خلاصه عملکرد لژیون یکم http://parastar-h.mihanblog.com/post/1746 <div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/28410/photo_2020-07-26_19-26-32%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div>